מרכז ימי עירוני

בהמשך למסורת מוסד "הימייה" אשר פעל בנהריה מאז הקמתה, הוקם על חוף ימה של נהריה המרכז הימי. במסגרתו, מתקיימת פעילות שוטפת של שייט ותחרויות וכן לימוד נושאים מגוונים ובכללם היסטוריית ההתפתחות של כלי השייט, הים בשירות האדם, מטאורולוגיה, אקולוגיה ימית ועוד.